Zajednica sportova Grada Gospića

RUKOMETNI KLUB GOSPIĆ

RUKOMETNI KLUB GOSPIĆ

Rukometni klub „Gospić“
Budačka 12
53000 Gospić
Fax: 053/492-455
OIB: 75686339179
Matični broj: 1294776
IBAN:HR0724070001100498198  OTP Banka
e-mail: rkgospic@gmail.com
web: www.rk-gospic.hr
Dvorana: Gradska športska dvorana, Gospić
   
Osoba za kontakt:   
Vanja Antić – dopredsjednik
Mob: 095/868-0006

RUKOMETNI KLUB