Zajednica sportova Grada Gospića

O NAMA

O NAMA

Zajednica djeluje na području Grada Gospića.

Središte Zajednice je u Gospiću.

Radi i djeluje sa dva profesionalna djelatnika, tajnik i administrativni referent, predsjednik volontira.

Kontakt: e-mail zajednica.sportova.gs@gmail.com  broj telefona 053/ 560-083

Zajednica sportova grada Gospića je zajednica sportskih udruga koje imaju sjedište i djeluju na području grada Gospića i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Gospića.

Tijela Zajednice su:

 1. Skupština Zajednice
 2. Izvršni odbor Zajednice
 3. Predsjednik
 4. Dopredsjednik
 5. Tajnik
 6. Nadzorni odbor
 7. Likvidator

 

Temeljni ciljevi Zajednice i udruženih članica su: planski i organizirani ciljevi za ukupni razvoj sporta na području Grada Gospića, usklađeno obavljanje djelatnosti temeljnih sportskih udruga u provođenju programa sporta, a osobito utvrđenog programa javnih potreba u oblasti sporta i rekreacije.

U ostvarivanju ciljeva Zajednica obavlja prvenstveno slijedeće poslove i zadatke:

 • sudjeluje u utvrđivanju politike razvoja sporta u Gradu Gospiću i neposrednoj realizaciji utvrđene politike,
 • koordinira i usklađuje programske aktivnosti udruženih članica i drugih udruga u ostvarenju utvrđenih javnih potreba u području sporta,
 • koordinira i usklađuje programske aktivnosti osoba koje obavljaju sportsku djelatnost, samostalno u vidu zanimanja kada koriste sredstva za utvrđene javne potrebe u području sporta,
 • objedinjava i prezentira pred nadležnim tijelima vlasti ukupni program športa za čiju se realizaciju sredstva osiguravaju putem gradskog proračuna,
 • predstavlja i zastupa udružene članice pred nadležnim tijelima vlasti i drugim organima i udrugama,
 • vodi brigu o unapređenju ukupne djelatnosti udruga koje djeluju na realizaciji programa športa,
 • poduzima odgovarajuće mjere i akcije u svezi stvaranja potrebnih uvjeta za omasovljenje aktivnosti sporta
 • vodi brigu o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dostignuća,
 • vodi brigu o statusu vrhunskih sportaša,
 • vodi brigu o osiguranju i provođenju mjera zdravstvene zaštite sportaša i drugih sudionika u sportskim natjecanjima i manifestacijama,
 • vodi brigu o unapređenju stručnog rada u oblasti sporta,
 • usklađuje mrežu udruženja građana,
 • utvrđuje sustav natjecanja u Gradu Gospiću,
 • vodi brigu o izgradnji, održavanju i korištenju sportskih objekata i u svezi s tim poduzima odgovarajuće mjere kod nadležnih organa,
 • organizira promidžbene i informativne djelatnosti u oblasti sporta,
 • organizira racionalno i efikasno obavljanje svih ostalih poslova i zadataka za razvoj sporta u Gradu Gospiću.

U izvršavanju svojih ukupnih zadataka, a posebno onih koji se odnose na realizaciju utvrđenih javnih potreba u području sporta, Zajednica obvezno surađuje s nadležnim tijelima vlasti, Gradom Gospićem.

 

Provođenje programskih aktivnosti u području sporta u gradu Gospiću podijelili smo u tri područja. Prvi dio odnosi se na natjecanje trening, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportskih udruga, druga oblast odnosi se na sportske manifestacije u sazivu ZSGG-a, dok treće područje odnosi se na sportsku rekreaciju građana. 

 1. Natjecanje trening, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportskih udruga.

Redovan rad svih udruga u sazivu ZSGG-a. Udruge tokom cijele kalendarske godine djeluju i troše financijska sredstva za rad udruge, treninge, organiziranje domaćih natjecanja, na  putovanja  gostujuća natjecanja, te na plaćanje članarine savezima kao i zdravstvena zaštita, pregledi radi izdavanja sportske iskaznice. Neke udruge imaju ligaški sistem natjecanja ( košarka, nogomet, kuglanje, rukomet, šah ), dok neke udruge idu na turnirska natjecanja ( karate, hrvanje, dizanje utega, ribolov, kajak, slobodno letenje ). Zajednica sportova Grada Gospića u svom sazivu broji 23 sportske udruge, te zajedničkom suradnjom nastojimo da se sport razvija, uključivanjem što većeg broja djece i rekreativaca te da ostvaruju što bolje rezultate na natjecanjima.

Članice zajednice su:

 1. Ženski košarkaški klub Gospić,
 2. Nogometni klub Gospić 1991,
 3. Nogometni klub Velebit,
 4. Nogometni klub Croatia ’92,
 5. Karate klub Lika,
 6. Hrvački klub Gospić,
 7. Kuglački klub Visočica,
 8. Powerlifting klub Rux Gospić,
 9. Šahovski klub Gospić,
 10. Sportsko ribolovna udruga Lika Gospić,
 11. Kajak kanu klub Gospić,
 12. Klub za slobodno letenje Fobos,
 13. Teniski klub Lika-Gospić,
 14. Društvo sportske rekreacije Lika-Lu,
 15. Kickboksing klub Visočica,
 16. Planinarsko društvo Željezničar,
 17. Hrvatsko planinarsko društvo Visočica,
 18. Malonogometni klub Lika šport,
 19. Streljački klub Gospić,
 20. Atletski klub Gospić,
 21. Biciklistički klub Gospić,
 22. Košarkaški klub Gospić,
 23. Rukometni klub Gospić.

 

 1. Sportske manifestacije u sazivu ZSGG-a

Zimska liga u malom nogometu, Zimska rukometna liga, Košarkaški kamp povodom dana grada Gospića i Zimska košarkaška liga

 1. Sportska rekreacija građana

Kad se govori o rekreaciji građana, nema sumnje da nam je to od velike važnosti kako za razvoj zdravlja kod ljudi putem sporta i rekreacije, tako i za promidžbu našeg grada. U okviru ovog područja sportske udruge organiziraju aktivnosti namijenjene građanima.

 

 

Svake godine u siječnju Zajednica provodi postupak za proglašenje najboljih sportskih rezultata u protekloj godini  gdje nagrađujemo rad i uspjeh naših sportaša te na taj način dajemo veliki poticaj ostalim sportašima i sportskim udrugama da svaki rad i uspjeh se nagrađuje.